четворка

четворка sh. четворки f. 1. katërsh: мојот број завршува на четворка numri im mbaron me katërsh. 2. nota katër.