четворокатен

четворокат/ен, -на, -но mb. katërkatësh: четворокатна зграда ndërtesë katërkatëshe.