четворокатница

четворокатница sh. четворокатници f. katërkatëshe: четворо­катница (зграда) katërkatëshe (ndërtesë).