четириаголен

четириагол/ен, -на, -но mb. katërkëndësh: четириаголна форма formë katërkëndëshe.