четириаголник

четириаголник sh. четириаголници m. katërkëndësh: четириаголникот со еднакви страни и агли се нарекува квадрат katërkëndëshi me brinjë dhe kënde të barabarta quhet katror.