четирикатен

четирикат/ен, -на, -но mb. katërkatësh: чети­рикатна куќа shtëpi katërkatëshe.