чивија

чивија sh. чивии f. 1. gozhdë; peronë; thumb. 2. kunj, pykë:*чивија со чивија се вади а pyka pykën e nxjerr.