чинела

чинела sh. чинели f. cimbal, dy disqe të metalta që goditen njëri me tjetrin: удира во чинелата i bie cimbalit.