чиновник

чиновник sh. чиновници m. nëpunës: државен чиновник nëpunës i shtetit.