чин

чин sh. чина, чинови m. 1. gradë, shkallë; pozitë, rang: каков чин имаше во војска? çfarë grade kishte në ushtri? 2. akt; veprim, aksion, fakt: пиеса во три чина shfaqje (pjesë) në tri akte.