чистокрвен

чистокрв/ен, -на, -но mb. fisnik: чистокрвен арапски коњ kalë fisnik arab.