чисто

чисто ndajf. 1. pastër, pa njolla: внатре беше чисто brenda ishte pastër. 2. qartë; saktë; drejt: говори чисто flet qartë.