чист

чист, -а, -о mb. 1. i pastër: чисти раце duar të pastra. 2. pa re: чисто (јасно) небо qiell pa re. 3. i qartë: чист звук tingull i qartë. 4. i drejtë, i saktë: на чист литературен јазик në gjuhën e drejtë letrare.