чиј

чи/ј, -ја, -е përem. 1. i kujt, i cilit: чие е ова девојче? e kujt është kjo vajzë (e vogël)? 2. i cilit: се сетив чиј син си ти m’u kujtua djalë i kujt je ti.