чувствителен

чувствител/ен, –на, -но mb. i ndjeshëm: чувствителен човек njeri i ndjeshëm.