чувство

чувство sh. чувства as. 1. ndjenjë, emocion: чувство на одговорност ndjenjë e përgjegjësisë. 2. ndjenjë: чувство на болка ndjenjë e dhembjes.