чуди

чуди pf. I çudit (çudis): ме чуди што не ми пишува моливот më çudit që lapsi nuk më shkruan. II се чуди çuditem, habitem.