чука

чука impf. i bie diçkaje, trokas: чука на порта troket në derë; *си ја чука главата i bie kokës.