шема

шема sh. шеми f. skemë: шемата на радиото skema e radios; новите скопски шеми skemat e reja të Shkupit.