шета

шета impf. shëtit: секоја вечер шетаа во паркот çdo mbrëmje shëtitnin në park.