шеќерен

шеќер/ен, -на, -но mb. i sheqerit: ше­ќерна тр­ска kallam sheqeri: шеќерна репка (репа) panxhar sheqeri.