широк

широк, -а, -о mb. i gjerë, që kap hapësirë të madhe: широка улица rrugë e gjerë