ѕвечи

ѕвечи impf. vringëlloj (kërcënoj me armë): ѕвечи оружјето vringëllojnë armët.