јавен

јав/ен, -на, -но mb. 1. publik: јавна управа administratë publike. 2. i hapur: јавно гласање votim i hapur; *јавна тајна e fshehtë që e dinë të gjithë.