јагленов

јагленов, -а, -о mb. i qymyrit: јагленова енергија energji e qymyrit.