јаглен

јаглен sh. јаглење dhe јаглења m. thëngjill, qymyr: камен јаглен qymyrgur (thëngjill guri): *бел јаглен energjia e ujit.