јагнешки

јагнешк/и, -а, -о mb. i qengjit:*волк во јагнешка кожа ujk me lëkurë qengji.