јадеж

јадеж sh. јадежи m. e kruar (e trupit): јадеж по телото të kruara në trup.