јаде

јаде impf. 1. ha: јаде и пие ha edhe pi. 2. mundoj: нешто ме јаде од внатре diçka po më mundon nga brenda.