јадро

јадро sh. јадра as. 1. bio. bërthamë. 2. fiz. bërthamë (e ato­mit). 3. fig. gjë kryesore (themelore): општествено јадро bërthamë e shoqërisë (shoqërore).