јарем

јарем sh. јареми m. 1. zgjedhë: ги впрегна воловите на јарем i mbrehu qetë në zgjedhë. 2. fig. robëri: тежок јарем robëri e rëndë.