јарец2

јарец2 sh. јарци m. kaluç, cjap (vegël gjimnastikore): вежбам на јарец ushtrohem në kaluç.