јајце

јајце sh. јајца as. ve, vezë: кокошкино јајце ve(zë) pule; *и петелот му носи јајца edhe gjeli i bën vezë.