јубилеј

јубилеј sh. јубилеи m. 1. përvjetor, jubile. 2. kremtimi që bëhet për këtë përvjetor.