јунак

јунак sh. јунаци m. 1. trim: јунак над јунаци trim mbi trima; *на маки се познава јунакот trimi njihet në rrezik. 2. personazh: главен јунак на романот personazh kryesor i roma­nit.