јуне

јуне sh. јуниња as. mështjerrë ose mëzat: имам една крава и едно јуне kam një lopë dhe një mështjerrë (ose mëzat).