љубител

љубител sh. љубители m. 1. dashamir: љубители на книжевност dashamirë të letërsisë. 2. adhurues; admirues: љубител на добар филм adhurues i filmit të mirë.