љубовен

љубов/ен, -на, -но mb. 1. i dashurisë: љубовни маки halle të dashurisë. 2. erotik: љубовна поезија poezi erotike.