ќелија

ќелија sh. ќелии f. 1. qeli, birucë (burgu). 2. biol. qelizë (njësia themelore më e thjeshtë nga e cila ndërtohen indet).