ќерка

ќерка sh. ќерки f. 1. bijë: мајка и ќерка nënë (mëmë) e bijë; мојата ќерка ime bijë. 2. vajzë: имам две ќерки kam dy vajza.