ќече

ќече sh. ќечиња as. 1. qeleshe, plis, kësulë e bardhë. 2. plis, lloj cohe e bërë me lesh dhije ose deleje të shkelur shih edhe кече.