ќе

ќе pj. 1. do (për formimin e formave gramatikore të kohës së ardhme): ќе стигнам и ќе јадеме do të arrij dhe do të hamë. 2. do (për të treguar një veprim që është kryer në të kaluarën): подоцна ќе стане познат писател më vonë do të bëhet shkrimtar i njohur. 3. do (për të shprehur një supozim): да ме прашаше, ќе ти кажев të më pyetje, do të tregoja.