џингл

џингл sh. џинглови m. këngë a melodi e shkurtër që këndohet gjatë reklamave në radio-televizion.