џинс1

џинс1 sh. џинсови m. 1. soj, fis. 2. gjini; racë: тој е од мојот џинс ai eshtë i fisit tim.