emocionoj

emocionoj преод. возбуди/возбудува; трогне/трогнува некого.