автокефален

автокефал/ен, -на, -но mb. autoqefal: автокефална црква kishë autoqefale.