агилен

агил/ен, -на, -но mb.1. aktiv. 2. еnergjik. 3. fig.i gjallë, i zhdërvjellët, i shkathët.