аксиом

аксиом dhe аксиома sh. аксиоми m. dhe f. mat. aksiomë: математичка аксиома аksiomë matematike.