акустика

акустика f. 1. akustikë (disiplinë shkencore). 2. veti e një hapësire për t`i bërë tingujt më të dëgjueshëm.