акцент

акцент sh. акценти m. gjuh. theks, akcent: подвижен акцент theks i lëvizshëm (mobil).